สถานีตำรวจภูธรตำบลหลักศิลา  ( LUKSILA  POLICE  STATION )

ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม
IC4
คดีอาญา 5 กลุ่ม
IC4 Knowledge
    > >> <<<    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา..........
 


พ.ต.ท.ยุทธกร วงเวียน สวญ.สภ.หลักศิลา และข้าราชการตำรวจ สภ.หลักศิลา พร้อมกันลงนามผู้ปฎิญานตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ พ.ต.อ.วีรพล เกตุมี รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อ.ธาตุพนม ร่วมกันปลูกป่า ในโครงการประชาชนอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี อำเภอธาตุพนม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บริเวณริมห้วยแคน หมู่ที่ ๗ ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสาเข้าราวมในการปลูกป่า และดูแลป่าไม้ในชุมชน ( ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖ )
ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพระกลางทุ่ง พร้อมด้วยประชาชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชาชนอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ ริมหนองน้ำสาธารณะหนองฮู บ้านหลักศิลาทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการ ชมรมฯ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นการสร้างความสามัคคีและทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ( ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖ )


สถานีตำรวจภูธรหลักศิลาเข้ารับการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๖ ณ ลานสวนศรีโคตร เทศบาลธาตุพนม
พ.ต.ท.ยุทธกร วงเวียน สวญ.สภ.หลักศิลาพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.หลักศิลาขอต้อนรับ พ.ต.อ.วีระพล เกตุมี รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม และคณะกรรมการตรวจงานตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖


พ.ต.ท.ยุทธกร วงเวียน สวญ.สภ.หลักศิลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ณ ศาลากลางหมู่บ้านพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.หลักศิลา เป็นวิทยากร
 

<<< กลับสู่ด้านบน >>>